Welkom

Op deze interactieve webpagina geeft ElaadNL inzicht in prognoses voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland tot en met 2050. De prognoses zijn opgebouwd aan de hand van groeiscenario’s, geografische spreiding en laadprofielen. Meer informatie over de aannames en analyses achter de prognoses vindt u in de rapporten van de ElaadNL Outlooks.

Direct naar de meest bekeken datasets

In de groeiscenario’s heeft ElaadNL mede op basis van het huidige aantal batterij-elektrische personenauto’s (BEV's) en laadpunten, de recente marktontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst drie scenario’s (laag, midden, hoog) ontwikkeld voor het aantal batterij-elektrische personenauto's en de benodigde aantal laadpunten tot en met 2050. De laadpunten zijn onderverdeeld in thuis-, werk-, snel- en (semi-)publieke laadpunten.


Grafieken worden geladen...

In het lage scenario verwacht ElaadNL dat het aantal batterij-elektrische undefined groeit van undefined in undefined naar undefined in undefined. Voor het aantal laadpunten prognosticeert ElaadNL een groei van in totaal laadpunten in undefined naar laadpunten in undefined.

In het midden scenario verwacht ElaadNL dat het aantal batterij-elektrische undefined groeit van undefined in undefined naar undefined in undefined. Voor het aantal laadpunten prognosticeert ElaadNL een groei van in totaal laadpunten in undefined naar laadpunten in undefined.

In het hoge scenario verwacht ElaadNL dat het aantal batterij-elektrische undefined groeit van undefined in undefined naar undefined in undefined. Voor het aantal laadpunten prognosticeert ElaadNL een groei van in totaal laadpunten in undefined naar laadpunten in undefined.

De adoptie van BEV’s gaat niet overal even snel. ElaadNL heeft aan de hand van een spreidingsmodel tot op CBS-buurtniveau bepaald waar tot en met 2050 naar verwachting de groei van batterij-elektrische personenauto’s zal plaatsvinden en waar de auto’s laden. Deze verdeling is mede gebaseerd op specifieke buurtkenmerken en de huidige spreiding van BEV’s en laadpunten over de CBS-buurten. Ook is er rekening gehouden met de verwachte bevolkingsgroei en woningvoorraad op gemeenteniveau.

Met behulp van de schuifregelaar onderaan de kaart wordt de geografische spreiding voor een specifiek jaar getoond.


2024
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Laadprofielen

Om de laadvraag op het net, oftewel de netimpact, van BEV's te kwantificeren zijn, naast het (verwachte) aantal voertuigen per laadlocatie en het (verwachte) aantal laadpunten per type, ook laadprofielen nodig. Het laadprofiel geeft aan wat de verwachte elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is gedurende een jaar, week of dag.

De grafiek hieronder toont reguliere en netbewuste laadprofielen voor 100 BEV's. Netbewust laden is een vorm van slim laden gebaseerd op de uitgangspunten van het nationaal stimuleringsprogramma Slim Laden voor Iedereen. Netbewust laden, een vorm van slim laden, zorgt ervoor dat het laden van BEV's voornamelijk buiten de piekuren op het net plaatsvindt. De pieken die bijvoorbeeld tussen 17:00 - 23:00 ontstaan bij het regulier thuisladen van batterij-elektrische personenauto's worden dan significant gereduceerd.

Deze laadprofielen zijn gegenereerd met behulp van de laadprofielengenerator van ElaadNL. Meer informatie over de belasting van BEV's op het vindt u op de webpagina over netimpactrapportages van ElaadNL.


Grafieken worden geladen...